DFM vyšetření

Co je podstatou této diagnostícké metody:

Vyšetření či graf DFM je velmi důležitá pomocná diagnostická metoda, která poskytne informaci o funkci orgánů, energetickém stavu organismu i jeho regulačních schopnostech. Na základě tohoto patnáctiminutového bezbolestného vyšetření získáváme celkový diagnostický obraz organismu, tkání, lymfy, odhalíme umístění problémů v jednotlivých částech těla, případné zatížení plísněmi, viry nebo bakteriemi, stavy zánětlivé i degenerativní, energetické blokády, včetně energetického stavu v mozku, např. vyváženost pravé a levé hemisféry apod.

Vlastní provedení :

dfmTyto informace zpracovává přístroj na základě snímání elektrického odporu kůže. Hodnoty jsou automaticky vyhodnocovány počítačem. Zkušený lékař se podle tohoto grafu energetického stavu organismu orientuje a volí terapeutický postup léčby v té které části těla. Upřesněnídiagnostiky a stanovení terapie provede metodou EAV.

Pro koho je tato diagnostická metoda vhodná :

Jde o pomocnou diagnostickou metodu, která dokáže velmi dobře vést lékaře při hledání příčin a souvislostí určitých onemocnění. Tato metoda je vhodná jako diagnostický prostředek pro každého pacienta trpícího zejména chronickými, ale i akutními onemocněními, zejména tehdy,
pokud běžná laboratorní diagnostika selhává.