Diagnostika

Diagnostická metoda EAV a její přednosti :

diagnózaPacienti jsou v rámci vstupní prohlídky vyšetřeni přístrojem založeným na principu EAV, což je elektroakupunktura podle německého lékaře Dr. Reinholda Volla. Tato diagnostická metoda vynalezená v 50. letech spojuje moderní techniku se 3-4 000 let starými idejemi staročínského lékařství a z nich vycházejícími poznatky, že se každý orgán promítá do určitého bodu na povrchu lidského těla. EAV přístrojem lze na pokožce člověka proměřovat tyto jednotlivé body podobné těm, které používali čínští lékaři při akupunktuře. Naměřené hodnoty lékař vyhodnocuje a na základě zkušeností usuzuje na stav jednotlivých orgánů. Lékař může například zjistit, je-li v určitém orgánu zánět nebo dochází-li naopak k pasivitě a degeneraci.

Oční vyšetřeníMetodou EAV jsou vytestována rušivá ložiska v organismu, která bývají často skryta. To je velmi významné, neboť jejich vyloučením lze léčit nejen poruchy už rozvinuté, ale potenciálním onemocněním účinně předcházet.

Tato metoda je také velmi vhodná pro prevenci. Jejím prostřednictvím lze často odhalit zdravotní problémy v samotném začátku, neboť zaznamená už tzv. preklinické hodnoty poruch, tedy dříve, než je dokáží zaznamenat klasické laboratorní klinické postupy.

Předností diagnostické metody EAV je její nebolestivost a rychlost.

Tento způsob zjištění diagnózy poskytuje velmi detailní obraz stavu a funkce jednotlivých orgánů. Během chvíle se dozvíme o organismu mnohdy více než za celé dny jiných laboratorních vyšetření. Lze odhalit skryté souvislosti, které při běžném vyšetření unikají. Tím je pak léčba efektivnější. Za jednu minutu je lékař pracující touto metodou schopen zjistit, zda je pacient např. alergik, zda trpí osteoporózou apod.

Diagnostika a léčba EAV má 80-90% spolehlivost.

Léky a léčebné preparáty :

Po stanovení diagnózy je důležité určit vhodný lék. Na jednotlivé poruchy máme k dispozici více druhů léků s různým účinkem podle konkrétního projevu onemocnění u daného pacienta a často velmi odlišně se projevujících individuálních příznaků. Lékař vytipuje seznam možných léčebných prostředků a mezi nimi vyhledá pomocí EAV přístroje ten správný a účinný lék. Vhodnost ideálního léku, tedy reakce organismu na daný lék, je opět přímo měřena přístrojem EAV. Přístroj také dokáže vyhodnotit kombinaci léků, včetně účinku tzv. alopatických léků používaných v běžné lékařské praxi. V našem institutu používáme k léčbě několik skupin přírodních léčebných preparátů. Každá skupina
představuje několik tisíc léků, jsou to tzv. imunonosody, orgánové preparáty a homeopatika.

-Imunonosody jsou homeopaticky zpracované látky, které způsobují onemocnění -ať už na mikrobiálním, virovém nebo plísňovém podkladě -nebo chemické látky (jako např. těžké kovy, pesticidy a rozpouštědla), které běžně zatěžují a poškozují náš organismus. Jsou homeopaticky ředěné a dynamizované. Na základě principu "léčba stejného stejným" lze naše tělo přimět k tomu, aby jedovatou látku vyloučilo nebo zharmonizovalo funkci nemocného orgánu. Výrobci nosod jsou např. německé firmy Staufen Pharma, Pascoe a Heel.

Mimo nosod používáme orgánové preparáty. Jsou to homeopaticky zhotovené prostředky podávající organismu informaci o zdravých orgánech. Orgánové preparáty lze použít samostatně nebo jako doplněk jiné terapie jakýmikoli klasickými či homeopatickými léky. Záleží na využití příslušného homeopatického ředění podle toho, zda je např. orgán v zánětu či ve stádiu degenerace. Hlavními výrobci těchto léků jsou firmy Wala a Weleda.

Třetím druhem jsou léky homeopatické, jimiž dosahujeme účinku na principu léčby podobného podobným. Léky se podávají buď ve formě injekcí nebo kapek či granulí, a to s přihlédnutím k typu onemocnění, stavu a věku pacienta. Léky jsou značně účinné a dosahujeme jimi velmi dobrých výsledků. Jsou zaměřené na vyčištění organismu od toxinů a vyléčení příčin nemoci. Léky jsou bez vedlejších toxických účinků a podporují vlastní imunitní systém organismu a jeho přirozené léčivé schopnosti.